Rodzaje systemów CMS

W ramach atrakcyjnej oferty nowoczesnych produktów i specjalistycznego oprogramowania, jakie Państwu poleca nasza renomowana firma, warto wyszczególnić wysokiej klasy systemy CMS, czyli w pełnej wersji niniejszego skrótu- Content Management Systems. W obrębie systemów tej kategorii zapewniamy Państwu przede wszystkim przejrzysty podział na wielorakie typy platform tej kategorii. Wśród nich szczególnie powszechne i chętnie wybierane przez naszych Konsumentów okazują się systemy CMS przeznaczone do zarządzania dokumentacją. W tym przypadku mowa o Document Management. Jeżeli chodzi o kolejny typ CMS- to warty uwagi jest także model systemów zarządzania wiedzą, a więc Knowledge Management oraz system zarządzania zasobami cyfrowymi. W tym ostatnim z wymienionych przypadków, w grę wchodzi Digital Asset Management.

W sferze zarządzania obiegiem treści z kolei wspomnijmy o Enterprise Content Management, a w zakresie zarządzania informacjami ujętymi na stronach internetowych, dostępne są opcje CMS-a zwane Web Content Management. Biorąc zaś pod uwagę wielorakość występujących typów i odmian systemów CMS, warto wspomnieć także o szkieletach, a więc Content Management Framework, Page-based systems, czyli wariantach oprogramowania cechujących się transparentnymi konsolami. Na wyszczególnienie zasługuje również Module-based systems, czyli CMS opierający się na wielorakich modułach i przez to posiadający rozliczne funkcje. Do grupy odmian systemów CMS, warto zaliczyć także Content object systems, czyli systemy obiektowe, a więc koncentrujące się na niewielkich partiach informacji.