Przepusty kablowe

Okazuje się, że mechanizmy, jak przepusty kablowe są bardzo potrzebne, wręcz niezbędne dla właściwego oraz bezpiecznego wprowadzania przewodów do urządzeń elektryczncych, do umieszczanych na ścianach oraz w systemach koryt instalacyjnych rozgałęziaczy, w przypadku rozdzielnic, a także szaf sterowniczych. Przede wszystkim, z przepustów kablowych, korzysta się w wypadku, kiedy nie ma najmniejszej potrzeby zwracania uwagi na specjalistyczne warunki pracy. Będziemy mieć więc tutaj na myśli wszelkie zabezpieczenia kabli przed jakimikolwiek szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi (temperatura, wilgotność) czy też czynnikami mechanicznymi (uszkodzenia, naprężenia). Gdyby niezbędnym okazywało się chronienie miejscowe wprowadzania danego przewodu przed wodą czy innymi szkodliwymi zaczyszczeniami, stosowanoby inny rodzaj ochrony, jak chociażby dławiki kablowe. Poza tym, stosuje się także inne typy przepustów kablowych, jak listwy przeprowadzające czy płyty.

Do przepustów zaliczać się będą także wszelkie elementy, wykonane z gumy, w jakich otwór zostaje wycięty, zgodnie z średnicą przewodu lub kabli. W rezultacie, otrzymujemy bowiem właściwy przepust kablowy, idealnie dostosowany do czynników i warunków, w jakich będzie wykorzystywany. Czym są jednakże wspomniane wcześniej dławiki kablowe i w jaki sposób funkcjonują? Na wstępie trzeba zaznaczyć, iż ogromną rolę przy sposobie funkcjonowania danego dławika stanowi surowiec czy też materiał, z którego został on wykonany. To właśnie ten materiał będzie determinował, czy dany dławik kablowy zastosujemy w konkretnym miejscu. Przykładowo, gdy będziemy mieć do czynienia z wysokim ryzykiem zagrożeń uszkodzeniami mechanicznymi, czy też wynikających ze zmian termicznych (wysoka temperatura), zaleca się stosowanie dławików, wykonanych z metali. Jednakże, dławiki stworzone na bazie materiałów sztucznych, idealnie sprawdzą się tam, gdzie mamy do czynienia z prądami indukcyjnymi o wysokiej wartości, ale nie występuje ryzyko pojawiania się wysokich temperatur czy wspomnianych wcześniej czynników mechanicznych.

 

 

Zobacz również