Połączenia wyrównawcze oraz uziomy

Połączenia wyrównawcze uznawane za główne oraz miejscowe, ważne są przy zmniejszaniu napięć dotykowych. Uziomy natomiast to specjalnie przygotowane metalowe elektrody, jakie umieszcza się w mokrej warstwie gruntu, a one pozwalają zapewnić połączenie przedmiotów uziemianych oraz gruntu w jak najniższej rezystencji. Połączenia wyrównacze stosuje się w miejscach, gdzie nie da się uzyskać pełnego bezpieczeństwa przy samoczynnie wyłączającym się zasilaniu lub gdy nie mamy możliwości dopasować innych środków dodatkowego zabezpiecznia. Warto także pamiętać, że jest kilka rodzajów połączeń wyrównawczych. Dzieli się je przede wszystkim ze względu na zasięg ich działania. Wyróżnia się połączenia główne oraz miejscowe. Ich podział związany jest również z zakazami oraz nakazami połączenia ich z ziemią czy obciążalnością prądową. Odradza się wykorzystywanie połączeń wyrównawczych w przypadku urządzeń prądu stałego. Połączenie takie mogłoby jednak spełniać się świetnie jako przepływ prądu upływowego, a przez to powodować korozję elektrolityczną i czasowe niszczenie rurociągów, znajdujących się w ziemi. Nie powinno się także stososować połączeń wyrównawczych dla elementów metalowych, chronionych przed dotykiem poprzez zastosowanie II klasy ochronności, separacji elektrycznej czy izolacji stanowiska. Skutkować to mogłoby bowiem przeniesieniem napięcia dotykowego, a w konsekwencji zmiejszeniem skuteczności działania z obu stron. Czym się więc różnią połączenia wyrównawcze główne i miejscowe? Połączenia dodatkowe to takie, które stosuje w zupełnie innych miejscach, niż połączenia główne. Dzięki temu, w danym budynku, w którym stosowano połączenia wyrównawcze, tworzy się tzw strefa ekwipotencjalna. W takich miejscach, kiedy nie wystarczającą jest skuteczność oraz niezawodność ekwipoyencjalizacji, które zapewniane miałyby być przez połączenia wyrównawcze główne, okazuje się, że zastosowanie znajdują połączenia wyrównawcze miejscowe. Warto jednak zauważyć, iż zakres stredy ekwipotencjalizacji ograniczony jest do wnętrza urządzenia elektrycznego, danego pomieszczenia czy też danego obiektu na zewnątrz.

 

Zobacz również