Czym są przekaźniki priorytetowe?

Przekaźniki priorytetowe są mechanizmami stosowanymi w sytuacjach, kiedy do obwodu prądu podłączone są przynajmniej dwa spore odbiorniki o wysokim stopniu zużycia mocy, które będą pracowały niezależnie. Ważne jest to, że ich równoczesna praca mogłaby spowodować załączenie zabezpieczeń nadprądowych. Przekaźniki takie możemy dostać w kilku wersjach, a więc: do bezpośredniego załączania, współpracującej z przekładnikiem prądowych oraz takie, z kanałem przelotowym, pod obwód prądowy danego odbiornika. Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób miałby działać taki przekaźnik priorytetowy.

Warto zdawać sobie sprawę, że wszystkie powyższe trzy wersje funkcjonują na podstawie jednego mechanizmu. Urządzeniem o nazwie „potencjometr” nastawia się ilość prądu, jaka zostanie pobrana w danym obwodzie priorytetowym, powyżej jakiej przekaźnik odłączy dany obwód nie będący priorytetowym. Dochodzi następnie do spadku poboru energii w obwodzie priorytetowym, poniżej ustawionej wcześniej wartości. Działanie to spowoduje natychmiastowe i automatyczne załączenie obwodu nie priorytetowego. Gdyby okazało się, że  załączony wcześniej został odbiornik priorytetowy, odpowiedni przekaźnik nie pozwoli na włączenie przekaźnika nie będącego priorytetowym. Gdzie stosuje się więc takie przekaźniki?

Przede wszystkim w czajnikach elektrycznych oraz bojlerach. Wówczas, oba odbiorniki załączone są w jednym obwodzie. Bojler stanowi odbiornik niepriorytetowy, jest stale zasilany, gdy grzeje wodę. Może pobierać 8A. Czajnik natomiast zostaje wówczas podłączony do obwodu priorytetowego. Załącza się go rzadko i na krótki czas. Pobiera on nieco mniej energii, chociażby 6A. Gdyby chodziły wspólnie, równoczesna ich praca wymusiłaby włączenie zabezpieczenia nadprądowego – 10 A. Na przekaźniku nastawiona została wartość prądu zadziałania, a więc ilość, powyżej jakiej zostanie wyłączony odbiornik nieprioryetetowy, a załączony będzie priorytetowy. Wartość nastawianego prądu powinna być zatem niższa, niż ta pobierana przez czajnik. W tym wypadku, wystarczałoby 4A. W taki sposób, bojler zostanie od razu odłączony, kiedy nastąpi włączenie czajnika. Po tym, jak woda w czajniku nagrzeje się, a ten się wyłączy, wartość prądu w obwodzie priorytetowym spadnie do 0, dzięki czemu bojler zostanie ponownie włączony.

 

Zobacz również